Отчети 2020

Дата на публикуване: 12.03.2020 15:37

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.08. 2020 г.,
 публикуван на 14.09.2020 г.  

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.07. 2020 г.
, публикуван на 24.08.2020 г.   

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.06. 2020 г
., публикуван на 30.07.2020 г.   

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.05. 2020 г.
, публикуван на 24.06.2020 г.   

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.04. 2020 г.
, публикуван на 15.05.2020 г. 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.03. 2020 г.
, публикуван на 16.04.2020 г. 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.02. 2020 г., публикуван на 12.03.2020 г. 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.01. 2020 г., публикуван на 13.02.2020 г.                                                                                                         ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2020
 


Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства към 30.09.2020 г., публикуван на 18.11.2020 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства към 30.06.2020 г
., публикуван на 30.07.2020 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства към 31.03.2020 г.
, публикуван на 30.04.2020 г.

Наименование Брой тегления
м.12.rar 123 Изтегли документ с име "м.12.rar"

Потърсете в сайта