Заповеди на отдел ОСЗГ


Наименование Брой тегления
Заповед № 570 от 24.06.2022 г.docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 570 от 24.06.2022 г.docx"
Заповед № 320 от 20.04.2022 г..docx 5 Изтегли документ с име "Заповед № 320 от 20.04.2022 г..docx"
Заповед № 1443 от 10.11.2021 г..docx 9 Изтегли документ с име "Заповед № 1443 от 10.11.2021 г..docx"
Заповед № 1440 от 10.11.2021 г..docx 16 Изтегли документ с име "Заповед № 1440 от 10.11.2021 г..docx"
Заповед № 1444 от 10.11.2021 год..docx 9 Изтегли документ с име "Заповед № 1444 от 10.11.2021 год..docx"
Заповед № 1311 от 13.10.2021 г..docx 9 Изтегли документ с име "Заповед № 1311 от 13.10.2021 г..docx"
Заповед № 1312 от 13.10.2021 г..docx 9 Изтегли документ с име "Заповед № 1312 от 13.10.2021 г..docx"
Заповед № 1174 от 16.09.2021 г..docx 9 Изтегли документ с име "Заповед № 1174 от 16.09.2021 г..docx"
Заповед № 1143 от 10.09.2021 г..docx 9 Изтегли документ с име "Заповед № 1143 от 10.09.2021 г..docx"
ЗАПОВЕД-1 за качване на сайта.doc 11 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД-1 за качване на сайта.doc"
 1. Заповеди на отдел ОСЗГ - Текуща страница
 2. Заповеди за търгове и конкурси
 3. Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
 4. Съобщения на Общинска администрация Аврен
 5. Минерални води
 6. Мери, пасища и ливади
 7. Съобщения и обявления на отдел \"Устройство на територията\"
 8. Инвестиционни предложения
 9. Заседания на ОЕСУТ
 10. Свободна рубрика
 11. Концесии
 12. Свободна рубрика
 13. Туризъм
 14. Свободна подрубрика ДРУГИ
 15. Свободна рубрика
 16. Съобщения на отдел “Местни данъци и такси”
 17. Проекти и програми
 18. Свободна рубрика 2
 19. Обществени поръчки -Открити процедури по ЗОП
 20. Oбявление на отдел
 21. Уведомления на РИОСВ – Варна
 22. Обявление на областен управител Варна
 23. Заповед № РД-11-7706-103 на Областен управител гр.Варна
 24. Разпределение на средствата по ЕРС за училищата в Община Аврен за 2011г.
 25. "Личен асистент"- І етап , 2011
 26. Заповед 49/17.01.2011 - формула за разпределение на финансови средства за училища
 27. Съобщение
 28. Благодарствено писмо
 29. Решения на Министерски съвет
 30. Oбявление на отдел "ТСУ"-Община Аврен
 31. Заповед № ЗМФ-232/02.03.2010г.
 32. Министерство на околната среда и водите
 33. Относно обществена поръчка с предмет “Прилагане на мерки за енергийна ефективност Аврен”
 34. Заповед №1248/29.12.2010 на кмета на община Аврен
 35. Общинска служба „Земеделие” – Аврен, област Варна
 36. Формула за разпределението на средствата по единен разходен стандарт между училищата за 2012 година
 37. „Личен асистент”
 38. Заповед № 688/15.06.2005г. на Кмета на Община Аврен
 39. Решения на МОСВ, РИОСВ-Варна
 40. КАРТА НА „КРАЙБРЕЖНА СТАРА ПЛАНИНА - КАМЧИЯ”, сезон 2012*

Потърсете в сайта