Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Общински съветници

СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АВРЕН,

МАНДАТ 2019 -2023 г.

 

 

 
 1. Светлана Недкова Георгиева, Председател на ОбС Аврен – ПП ГЕРБ 
 2. Георги Атанасов Майков – ПП ГЕРБ
 3. Мелек Тахсин Таир – ПП ГЕРБ
 4. Румен Борисов Илиев – ПП ГЕРБ
 5. Росен Димитров Статев – ПП ГЕРБ
 6. Йордан Ангелов Йорданов – ПП ГЕРБ
 7. Данаил Иванов Аджемов – ПП ГЕРБ
 8. Данаил Ясенов Чаушев – ПП ГЕРБ
 9. Мирослав Сотиров Коларов – БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
 10. Кезим Ридван Чакър – БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
 11. Мартин Марков Матев – БСП ЗА БЪЛГАРИ
 12. Симеон Димитров Костадинов – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ
 13. Ангел Ивайлов Ангелов – ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове