Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
с. Бенковски

Кметство на с. Бенковски и с.Добри дол

 

Кмет: Eмел Юзбеева

 

– телефон за контакти 05105/33 29

 

Селскостопански фонд и горски фонд – 6 696 дка

 

Комуникации и инфраструктура – земеделие, сливови и вишневи насаждения

 

Културни институции и природни забележителности – читалище «Зора», детска градина, клуб по аеробика за деца и възрастни ,спортен футболен отбор

 

Здравеопазване – 1 лекарска практика, стоматолог

 

Местен бизнес – фирма «Секаста» има производствена база за дялан камък, произвежда камини, основен дистрибутор на френската фирма Дювал; Цех за производство на сладки изделия «Велинда»; 2 фирми за производство на мебели; Цех за производство и шиене на платна за яхти; Развъдник за охлюви

 

Празник на населеното място – последната неделя от месец Септември

 

Възможност за инвестиции – близостта до град Варна и добрите пътища предлагат много възможности за търговска инициатива, както към големият град, така и към КК «Камчия». Почвата е изключително благоприятна за създаването на трайни лозови и овощни насаждания.


Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове