с. Приселци

Дата на публикуване: 29.03.2010 11:28

   

 

Кметство Приселци

 

Кмет : Слави Кирязов

 

– телефон за контакти 05105/20 60

 

Селскостопански фонд и горски фонд – 24 000 дка

 

Структуроопределящ отрасъл – селско стопанство, туризъм, производство и услуги

 

Комуникации и инфраструктура – много добра пътно – транспортна връзка с областният център Варна, с. Близнаци и КК «Камчия», добра пътна връзка с другите населени места от общината. Цифрова телефонна централа. Център за информационно обслужване на населението,интернет услуги, пощенски клон. Добре изградена водопроводна мрежа. Две бензиностанции, газстанция. Кабелна телевизия.

 

Туризъм – ханът на Хаджи Кольо, воден басейн «Рибарника»

 

Културни институции и природни забележителности – читалище «Просвета»,детски танцов състав, библиотека, пресъздаване на традиционен обичай «Пали кош»е единствен в областта

 

Здравеопазване – център за спешна и неотложна медицинска помощ, 2 лекарски практики, аптека

 

Образование – ОУ «Петър Берон» с функциониращ модерен компютърен кабинет,ДГ «Щурче»

 

Празник на населеното място – втори Юни

 

Възможност за инвестиции – с надморска височина от 109 м и на 5 км от Черноморе, с. Приселци е много добър агротехнически район, съществува черешов масивна площ от 1000 дка, засадени са 70 дка нови черешови насаждения. Село с многобройни новостроящи се къщи, придаващи модерен и динамичен облик с отлични,атрактивни възможности за живеене на работещи в областния град.


Потърсете в сайта