с. Аврен

Дата на публикуване: 18.06.2010 10:57
   
Село Аврен – административен общински център

Телефони за контакт -05106/ 22-26

                        факс- 05106/ 22-38

Селскостопански фонд и горски фонд – 40 370 дка

Структуро-определящ отрасъл – селско стопанство, екотуризъм, селски туризъм, търговия, услуги

Комуникации и инфраструктура – добра връзка с областният център Варна и всички населени места в общината, добра плътност на комуникациите, информационен център, пощенска станция, добра водопроводна мрежа, бензиностанция, възможност за газификация, хранителна борса, магазини на Топливо, хранителни и други, пет гостилници

Туризъм – крепостта «Петрич – кале», етнографски комплекс

Културни институции и природни забележителности – астрономическа обсерватория, читалище «П.Р.Славейков», библиотека, клуб на пенсионера, групи за изворен фолклор, детска вокална група «Славейче», православен храм

Здравеопазване – център за спешна и неотложна помощ, 1 лекарска практика, стоматологично обслужване.

Образование – ОУ «Христо Ботев», ДГ «Радост».

Спортни клубове – футболен стадион с прилежаща спортна база.

Празник на населеното място – 14 октомври Петковден.

Възможност за инвестиции – лозарство, винопроизводство. Възможност за развитие на екотуризъм.

       

Потърсете в сайта