с. Круша

Дата на публикуване: 29.03.2010 10:42

Кметско наместничество с.Круша

 

Кметски наместник: Недко Минчев

 

– телефон за контакти 05105/53 50

 

Селскостопански фонд и горски фонд – 6 700 дка

Структуро-определящ отрасъл – селски туризъм, ловен туризъм

Комуникации и инфраструктура – добра пътна връзка, добра водопроводна мрежа,пощенски клон, цифрова телефонна централа

Ловно стопанство «Пода», което разполага с хижа и рибно стопанство

Културни институции и природни забележителности – в селото редовно се честват официалните и местните, държавните и религиозни празници, параклис

Здравеопазване – 1 лекарска практика

Празник на населеното място – първи ноември - Ден на народните будители

Възможност за инвестиции – природна красота, чист въздух, мек климат,отдалеченост от околните селища, девствена природа, всичко това дава възможност на гостите на селото да се върнат към един позабравен природосъобразен начин на живот. Селото предоставя огромни възможности за изграждане на курортни селища и туристически хижи. Планинската природа не отстъпва на най – известните български курорти. Заселени над 5 чуждестранни фамилии.

 


Потърсете в сайта