Публични регистри

Дата на публикуване: 07.12.2022 13:50
От 2006г. Община Аврен внедри и успешно работи с продукти на софтуерна група Акстър София.
- Акстър Офис - въвежда, пренасочва, обработва и приключва целия документооборот на община Аврен
- Акстър УЕБ   - Акстър Уеб портал и Акстър Уеб регистри - специализиран продукт, който осигурява публикуването на интернет страницата на община Аврен на „живи” данни, съдържащи се в регистрите на общинската информационна система. 
На основание Закона за достъп до обществена информация, всеки гражданин има достъп до публичните регистри на Община Аврен, които са разпределени в следните категории:
 
1.   Публични Уеб регистри
4.   Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет-Аврен
5.   Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон на територията на Община Аврен, съгласно чл.19, ал.3, т.14 от Закона за управление на отпадъците
6. РЕГИСТЪР НА ВОДОВЗЕМНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА МИНЕРАЛНИ ВОДИ
7.  РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНИ ВОДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН
8. Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от Кмета на Община Аврен, област Варна
9. РЕГИСТЪР НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ПОДВИЖНО ПЧЕЛАСТВО
10. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
11. РЕГИСТЪР НА ДОМАШНИТЕ КУЧЕТА
12. Регистър - ПУП - в регулация
13. Регистър - ПУП - ПП
14. Регистър - ПУП -извън регулация
15.Регистър на заверените технически паспорти на сгради в Община Аврен, област Варна
16.Регистър на обектите, въведени в експлоатация в Община Аврен, Област Варна
17.Регистър на издадените разрешителни за строеж в Община Аврен, Област Варна
18. Заповеди по чл.225 а  за премахване на незаконни строежи
19. Наказателни
20. Справка за регистрирани сдружения

Наименование Брой тегления
Справка заа регистрираните сдружения.xlsx 0 Изтегли документ с име "Справка заа регистрираните сдружения.xlsx"
заповеди по чл. 225 а, 196, и 57а.xls 0 Изтегли документ с име "заповеди по чл. 225 а, 196, и 57а.xls"
Наказателни.xlsx 0 Изтегли документ с име "Наказателни.xlsx"
Регистър на издадените разрешителни за строеж в Община Аврен, Област Варна.xlsx 2 Изтегли документ с име "Регистър на издадените разрешителни за строеж в Община Аврен, Област Варна.xlsx"
Регистър на обектите, въведени в експлоатация в Община Аврен, Област Варна.xls 2 Изтегли документ с име "Регистър на обектите, въведени в експлоатация в Община Аврен, Област Варна.xls"
Регистър на заверените технически паспорти на сгради в Община Аврен, област Варна.xls 2 Изтегли документ с име "Регистър на заверените технически паспорти на сгради в Община Аврен, област Варна.xls"
Регистър - ПУП -извън регулация.xlsx 2 Изтегли документ с име "Регистър - ПУП -извън регулация.xlsx"
Регистър - ПУП - ПП.xlsx 2 Изтегли документ с име "Регистър - ПУП - ПП.xlsx"
Регистър - ПУП - в регулация.xlsx 2 Изтегли документ с име "Регистър - ПУП - в регулация.xlsx"
Регистър на разпоредителните сделки.xls 2 Изтегли документ с име "Регистър на разпоредителните сделки.xls"
РЕГИСТЪР ДОМАШНИ КУЧЕТА2.xls 5 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР ДОМАШНИ КУЧЕТА2.xls"
рег.действ.разреш.2222222222222.xlsx 6 Изтегли документ с име "рег.действ.разреш.2222222222222.xlsx"
Регистър на пчелните семейства на подвижно пчеларство.xlsx 15 Изтегли документ с име "Регистър на пчелните семейства на подвижно пчеларство.xlsx"
Регистър на пчелини и пчелни семейства в Община Аврен.docx 18 Изтегли документ с име "Регистър на пчелини и пчелни семейства в Община Аврен.docx"
Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от Кмета на Община Аврен, област Варна.xlsx 21 Изтегли документ с име "Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от Кмета на Община Аврен, област Варна.xlsx"

Потърсете в сайта