Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
„Създаване на капацитет за бъдещето- провеждане на студентски стажове в държавната администрация“


 

Проект„Създаване на капацитет за бъдещето- провеждане на студентски стажове в държавната администрация“, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма"Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд" .

Стартира набирането на кандидати за стаж в 155 структури на държавната администрация за 815 стажантски места в 106 населени места в Република България.

Целта на проекта е да предостави пълноценни стажантски възможности на минимум 400 български студенти в структури на държавната администрация в цялата страна. Предвидено е стажовете да се проведат на два етапа в периода септември-ноември 2012г. (17 септември- 17 октомври  и 19 октомври – 19 ноември).

За Община Аврен, Област Варна са одобрени 2 позиции:

          1. Архитектура,строителство и геодезия – 1 позиция;

          2. Социални дейности – 1 позиция.

Участие могат да вземат всички български граждани – студенти в университети в страната и чужбина след завършен втори курс.

Стажантската програма включва едномесечен неплатен стаж с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с културата и атмосферата в държавната администрация.

Изисквания към кандидатите:

  • Да са студенти с непрекъснати права, в процес на обучение във висше учебно заведение в страната или чужбина към момента на кандидатстване след завършен втори курс;

  • Образование съобразно стажантското място, за което кандидатстват;

  • Среден успех от следването до момента – над 4.00;

  • Желание за работа, личностно развитие и учене;

  • Отлични комуникативни и организационни умения;

  • Добра компютърна грамотност.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление за стаж по образец с посочени, административна структура, стажантското място, за което се кандидатства  и среден успех от следването до момента;

  • Автобиография на български език по образец /Europass/.

Краен срок за кандидатстване – 15 август 2012 година.

След подбор на кандидатите по документи, ще бъдат проведени тестове само с избраните от тях в периода от 15 до 25 август 2012 година. С  успешно представилите се на тестовете кандидати, ще бъдат организирани интервюта в съответните административни структури в периода от 25 август до 5 септември 2012 година.

Кандидатстване:

Информация за свободните стажантски места от първата вълна в 28-те области в България можете да намерите на адрес: http://www.jobtiger.bg/staj/

     За повече информация:

     05106/ 77 77 г-жа Даниела Петрова – Секретар Община Аврен

     ИЗТЕГЛИ

ВАЖНО! Удължават срока  за записване на студенти за стаж в административни структури на държавната администрация  до 20 август.Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове