Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община Аврен

Дата на публикуване: 03.06.2014 09:31

ПРОЕКТ:ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА ПРОДУКТИ ОТ РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ В ОБЩИНА АВРЕН“,финансиран по Оперативна програма за развитие на Сектор „Рибарство“ 2007-2013,финансирана от Европейския фонд за рибарство и Република България.

 

Основна дейност по настоящия проект в община Аврен е провеждането на промоционална кампания за популяризиране продуктите на сектор рибарство и аквакултури. Ще бъде проведена промоционална кампания, която ще се изпълни основно съдържанието на проекта. Нашата амбиция е кампанията да подобри имиджа на продуктите от рибарство и да представи на хората базова информация за продуктите о таква култури.

Местоположението на община Аврен обуславя изградили се с годините  традиции на местното население за улов на риба. Връщане към изградените във времето традиции и информация за полезното съдържание на продуктите от риба и аквакултури са основата за реализиране на настоящия проект. Именно в тази връзка, смятаме че потенциалът за успешното реализиране на  проекта в общината е голям. 

Към подготовката на промоционалната кампания, предвиждаме първо да се извърши маркетингово проучване, чрез което ще се установи най-добрия подход към нагласите на населението на общината, както и насоката на най-ползотворните послания, които ще възбудят интереса на потребителите. Ще бъде изготвен маркетингов план за промоционалната кампания, проучване на потенциалните възможности, изготвяне на план за популяризиране на кампанията, чрез стандартни и иновативни маркетингови способи, определяне на маркетинговите цели и тенденциите в развитието на пазара.

Промоционалната кампания ще стартира с разяснителна кампания, теоретична подготовка по темата рибарство и аквакултури в няколко аспекта: ще бъдат организирани и проведени минимум четири броя целеви лекции, целодневни пред децата от горните класове в училищата в общината и допълнителни лекторни часове за лекции пред хората от общината. Лекциите ще се провеждат 4 дни, едновременно за деца и възрастни,като лекторите ще водят сутрешна и следобедна лекции, разменяйки местата си пред двете аудитории.

Чрез провеждането на лекции  ще бъдат разяснени основните хранителни свойства на продуктите от рибарство, основният състав на здравословни диети за балансирано хранене. На лекциите ще бъде предоставяне обективна информация за основните свойства и/или за хранителната стойност на продуктите в рамките на балансиран режим на хранене, за начините напроизводство на продукти от рибарство и аквакултури, като ще бъде акцентирано на екологичните им качества. Чрез тази дейност се цели да се подготви местното население теоретично по материята, като в последствие набраните знания да се надграждат и чрез практически модули.

Вторият етап на промоционалната кампания е нейното реално изпълнение. Предвижда се дасе организират 5 броя големи събития, а именно:

·                    Организиране и провеждане на панаир/изложение на продукти от риболов и аквакултури –чрез това събитие ще се покаже нагледно продукцията от риболов и аквакултури, по възможност във всяко състояние и предназначение на продуктите. Чрез онагледяване,както на самите продукти, така и на методите за тяхното приготвяне за консумация, начините за тяхното набавяне по екологични способи, както и конкретните им хранителни и диетични, вкусови и козметични стойности, ще бъде представена максимално разнородна и изчерпателна информация. Идеята за събитието е това да бъде първият регионален панаир/изложение, свързан с продуктите от рибарство и аквакултури, който да се превърне в традиционен и да постави началото на една добра инициатива. Визията ни за самия панаир е да можем да покажем нагледно всеки вид продукти на сектор рибарство и аквакултури,който се отглежда и вирее на територията на страната, да запознаем хората снеговите хранителни стойности, вкусови особености, възможности за отглеждане и улов и други.

·                    Организиране и провеждане на кулинарно шоу– по време на събитието ще бъде предоставена възможност на жителите на общината, както и гостите на шоуто да участват пряко в промоционалната кампания, като участват в приготвянето на ястия от продукти от риболов и аквакултури. Ангажирайки директно жителите да проведат събитието, много по-лесно посланията ще достигнат до тях, ще бъдат изцяло съпричастни. На събитието ще бъдат проведени конкурси за най-вкусно приготвена рибена гозба, както за най-добре изглеждащо ястие и други, като по този начин се цели да се събуди състезателния дух на хората, да се създаде концентрация и цел на събитието, кулминация. За ескалиране на ефекта от събитието, ще бъдат поканени да покажат своите умения известни личности,свързани със общината и Област Варна, като целта е освен демонстриране на съпричастност към целите на проекта, така и чрез собственият им авторитет да утвърдят ползите от занятието.

·                    Организиране на детски карнавал – чрез това събитие целим да предизвикаме интерес към промотираните продукти у най-малките, с идеята за създаване на навици и припознаване на продуктите от сектор рибарство. В рамките на събитието ще има няколко предшестващи елемента, например: конкурс за есе, разказ, поема или стихотворение на тема рибни и аквакултурни продукти сред учениците в общината, като победителят/ите от конкурса да бъдат наградени на самия карнавал. Като част от карнавала, ще има пленери за изработване на играчки –рибки, рачета, мидички и други, за рисуване по темата рибарство и аквакултури;ще има забавна част – например изработване на стена „лице в дупката” за правенена забавни снимки, различни състезания, подготвени от специалисти за работа с деца и други. Подрастващото поколение е най-уязвимо в момента по отношение на затлъстяване и е необходимо да му бъдат създадени полезни навици, а при децата това е възможно най-лесно под формата на забавление и игри.

·                   Организиране на риболовно състезание– чрез това събитие ще се постигне още една от целите на програмата, а именно популяризиране на методите за улавяне на риболовни и аквакултурни продукти, щадящи околната среда. Във форматът на събитието се предвижда да се проведе състезание по риболов, тъй като населението в общината има изградени традиции в тази насока. На рибарите ще бъдат предоставени и столове за максимално удобство, както и такъми, захранки и други за неподготвените. По време на събитието се предвижда и да се проведе „рибарска лакърдия”, като очакванията са да има добро настроение и да се проведе конкурс за най-добре разказана история. Ще се проведе и дискусия за методи за екологичен улов, както и демонстрации от най-опитните рибари. След събитието на рибарите ще бъде предоставена възможността да приготвят на място уловените от тях продукти и с тях да почерпят себе си и останалите гости на събитието.

  След събитието ще се проведе традиционната екоакция за почистване на района.

Общинска администрация - Аврен организира конкурс за авторско есе, разказ, стихотворение или рисунка

Конкурс за авторско есе, разказ, стихотворение или рисунка, се организира от Общинска администрация -  Аврен  по проект „Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община Аврен”, финансиран  по Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007-2013, финансирана от Европейския фонд за рибарство и Република България
РегламентПоредица забавни събития, част от „Промоционална кампания на риба и рибни продукти“ се проведоха през месец септември в община Аврен. Мероприятията в рамките на проект „Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община Аврен“, се състояха на територията на с. Аврен и язовира в с. Здравец. Посетителите имаха удоволствието да участват в организираните - риболовно състезание, дегустации на риба и рибни продукти,  участие в кулинарно състезание, образователни семинари и да се насладят на изложението на риба и аквакултури. За най- малките беше  проведен детски  карнавал.

Събитията се проведоха в периода 24 – 27 септември и бяха част от инициативите по повод честването празника на община Аврен - 27 септември. Те включваха разнообразни награди за посетителите и концертна програма. Участие в нея взеха местни фолклорни групи и индивидуални изпълнители.

Дейностите са част от проект „Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община Аврен“, който съфинансира по мярка 3.4. ”Развитие на нови пазари и промоционални кампании” по приоритетна ос № 3 ”Мерки от общ интерес” по Оперативна програма за развитие насектор ”Рибарство”, съфинансиран от Европейски фонд за рибарство и Република България.

Проектъ те насочен към промотиране и популяризиране на продуктите от риболов и аквакултура, за повишаване потреблението от вътрешния пазар на продукти от риболов и аквакултури, подобряване техния престиж, а така също и на целия сектор „Рибарство“.


   

Снимки: Детски карнавал


 
Снимки: Кулинарно шоу


Снимки: Панаир изложение


Снимки: Риболовно състезаниеАлиса Станимирова - IV клас  1 място - Категория I-IV клас


Елис Сюлейман Шабан - I клас  2 място -Категория I-IV клас


Илиян Изет Илиев- VI клас - 1 място - Категория V-VIII класМария Градимирова Сандева-V клас-3 място - Категория V-VII класМилена Владимирова-IV Клас 3 място - Категория I-IV класРумяна Лефтерова - VII Клас  2 място - Категория V-VIII клас 1. Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община Аврен - Текуща страница
 2. „Нови възможности за грижа“
 3. Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на община Аврен за по-резултатно изпълнение на задълженията"
 4. Обновяване и развитие на зони за обществено ползване на територията на Община Аврен с цел повишаване на привлекателността и качеството на района“
 5. „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньорство с гражданите”
 6. "Повишаване квалификацията на служители от община Аврен за по-компетентна и по-ефективна администрация"
 7. Мобилна обществена трапезария в община Аврен
 8. Регионален туристически продукт “Различното преживяване – качество, полза и стойност"
 9. „Създаване на капацитет за бъдещето- провеждане на студентски стажове в държавната администрация“
 10. Програма “Старт на кариерата”
 11. "Диалог за добро управление чрез аутсорсинг и ПЧП”
 12. "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Аврен"
 13. "Партньорството – ключ за ефективната интеграция на ромите”
 14. "Рехабилитация на улични мрежи и зони за отдих в община Аврен”
 15. "От 19 до @ 21 век –Традициите са живи...”
 16. "Нов избор – развитие и реализация”
 17. "Растем различни но заедно”
 18. "Прозрачна и достъпна общинска администрация"
 19. "Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен"
 20. Подадени проектни предложения за 2011г.

Потърсете в сайта