с. Болярци

Дата на публикуване: 12.03.2010 20:46

 

 

Село Болярци  

 

Кметски наместник: Мариана Димитрова

 

За контакт – 05105/ 5020;

 

Структуро-определящи отрасли– селско стопанство с приоритет развитие на земеделие, селски и еко туризъм.

 

Комуникации и инфраструктура– добри пътни връзки;добре изградена водопроводна мрежа; пощенски клон; читалищен клуб; клуб на пенсионера.

 

Възможност за инвестиции – близостта до Курортен комплекс „Камчия”,наличието на горски масиви и добрите пътни връзки са благоприятен фактор за инвестиции в туризма. Възможност за изграждане на вилни селища.


Потърсете в сайта