с. Юнак

Дата на публикуване: 29.03.2010 11:55

  

Кметски наместник: Тодорка Иванова


– телефон за контакти 095101/22 15

 

Селскостопански и горски фонд – 4 420 дка

 

Структуро-определящ отрасъл – земеделие

 

Комуникации и инфраструктура – добра пътна връзка, добра водопроводна мрежа,ЖП гара, пощенски клон, магазини за хранителни стоки

 

Природни забележителности – до селото минава р. Провадийска, което в съчетание със запазената природа придава пасторалния изглед на местността.

 

Здравеопазване – 1 лекарска практика

 

Празник на населеното място – края на месец Септември (Кръстов ден)

 

Възможност за инвестиции – в селското стопанство и селски туризъм .


Потърсете в сайта