Декларации и регистър на декларации по ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 26.09.2022 15:20

 

Вх. №/дата

Име, презиме, фамилия

Вид на декларацията по чл.35, ал.1,  от ЗП КОНПИ

Длъжност

  1/02.04.2018г.

Димитър Стоилов Димитров

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Кмет на с. Близнаци

  2/02.04.2018г.

Димитричка Пенева Стойкова

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Кмет на с. Китка

  3/02.04.2018г.

Лъчезар Славов Лазаров

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Кмет на с. Тръстиково

  4/02.04.2018г.

Севдалина Желязкова Димитрова

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Кмет на с. Садово

  5/02.04.2018г.

Мариана Димитрова Димитрова

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Кмет на с. Болярци

  6/02.04.2018г.

Ганчо Иванов Славов

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Кмет на с. Юнак

  7/02.04.2018г.

Данаил Иванов Аджемов

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Кмет на с. Здравец

  8/02.04.2018г.

Слави Кирилов Кирязов

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Кмет на с. Приселци

  9/02.04.2018г.

Младен Емануилов Манолов

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Кмет на с. Царевци

10/03.04.2018г.

Георги Илиев Панайотов

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Кмет на с. Синдел

11/03.04.2018г.

Руска Веселинова Желязкова

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Кмет на с. Равна гора

12/03.04.2018г.

Атанас Иванов Атанасов

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Кмет на с. Дъбравино

13/03.04.2018г.

Никола Жеков Николов

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Кмет на с. Казашка река

14/03.04.2018г.

Емел Неджемединова  Юзбеева

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Кмет на с. Бенковски

15/22.05.2018г.

Слави Кирилов Кирязов

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на с. Приселци

16/23.05.2018г.

Ганчо Иванов Славов

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на кметство с. Юнак

17/23.05.2018г.

Никола Жеков Николов

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на с. Казашка река

18/25.05.2018г.

Емел Неджемединова Юзбеева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на с. Бенковски

19/28.05.2018г.

Атанас Иванов Атанасов

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на с. Дъбравино

20/28.05.2018г.

Лъчезар Славов Лазаров

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на с. Тръстиково

21/29.05.2018г.

Данаил Иванов Аджемов

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на с. Здравец

22/29.05.2018г.

Димитричка Пенева Стойкова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на с. Китка

23/29.05.2018г.

Севдалина Желязкова Димитрова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на с. Садово

24/29.05.2018г.

Георги Илиев Панайотов

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на с. Синдел

25/31.05.2018г.

Мариана Димитрова Димитрова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на с. Болярци

26/04.06.2018г.

Руска Веселинова Желязкова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на с. Равна гора

27/05.06.2018г.

Димитър Стоилов Димитров

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на с. Близнаци

28/05.06.2018г.

Младен Емануилов Манолов

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на с. Царевци

29/10.05.2019 г.

Руска Веселинова Желязкова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 

 Кмет на кметство с. Равна гора

30/10.05.2019 г.

Никола Жеков Николов

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на кметство с. Казашка река

31/10.05.2019 г.

Георги Илиев Панайотов

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на кметство с. Синдел

32/10.05.2019 г.

Данаил Иванов Аджемов

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на кметство с. Здравец

33/13.05.2019 г.

Севдалина Желязкова Димитрова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на кметство с. Садово

34/13.05.2019 г.

Ганчо Иванов Славов

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на кметство с. Юнак

 35/13.05.2019 г.

 Младен Емануилов Манолов

 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

 Кмет на кметство с. Царевци

36/13.05.2019 г.

Лъчезар Славов Лазаров

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на кметство с. Тръстиково

37/13.05.2019 г.

Мариана Димитрова Димитрова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на кметство с. Болярци

38/14.05.2019 г.

Емел Неджемединова  Юзбеева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на кметство с. Бенковски

39/14.05.2019 г.

Димитър Стоилов Димитров

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на кметство с. Близнаци

40/14.05.2019 г.

Слави Кирилов Кирязов

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на кметство с. Приселци

41/14.05.2019 г.

Димитричка Пенева Стойкова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на кметство с. Китка

42/14.05.2019 г.

Атанас Иванов Атанасов

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на кметство с. Дъбравино

43/26.11.2019г.

Димитър Стоилов Димитров

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на кметство с. Близнаци

44/27.11.2019г. Данаил Иванов Аджемов Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Кмет на кметство с. Здравец
45/27.11.2019г. Георги Илиев Панайотов Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Кмет на кметство с. Синдел
46/29.11.2019г. Пламен Йонков Лазаров Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Кмет на кметство с. Синдел
47/29.11.2019г. Слави Кирилов Кирязов Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Кмет на кметство с. Приселци
48           /29.11.2019г. Атанас Иванов Атанасов Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Кмет на кметство с. Дъбравино
49/29.11.2019г. Емел Неджемединова Юзбева Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Кмет на кметство с. Бенковски
50/29.11.2019г Лъчезар Славов Лазаров Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Кмет на кметство с. Тръстиково
51/29.11.2019г. Светлана Недкова Георгиева Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Председател на Общински съвет
52/29.11.2019г. Мартин Марков Матев Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Общински съветник
 53/29.11.2019г. Данаил Иванов Аджемов Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Общински съветник
 54/29.11.2019г. Росен Димитров Статев Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Общински съветник
55/29.11.2019г. Йордан Ангелов Йорданов Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Общински съветник
56/29.11.2019г. Георги Атанасов Майков Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Общински съветник
57/29.11.2019г. Кезим Ридван Чакър Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Общински съветник
58/29.11.2019г. Мирослав Сотиров Коларов Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Общински съветник
59/29.11.2019г. Симеон Димитров Костадинов Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Общински съветник
60/29.11.2019г. Ангел Ивайлов Ангелов Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Общински съветник
61/29.11.2019г. Данаил Ясенов Чаушев Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Общински съветник
62/29.11.2019г. Мелек Тахсин Таир Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Общински съветник
63/29.11.2019г. Румен Борисов Илиев Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Общински съветник
64/29.11.2019г. Младен Емануилов Манолов Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Кмет на кметство с. Царевци
65/29.11.2019г. Емануил Младенов Манолов Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Кмет на Община Аврен
66/29.11.2019г. Диян Костадинов Георгиев Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Кмет на кметство с. Близнаци
67/02.12.2019г. Пламен Йонков Лазаров Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Кмет на кметство с. Синдел
68/03.12.2019г. Диян Костадинов Георгиев Декларация по чл.35, ал.1, т.3 Кмет на кметство с. Близнаци
69/03.12.2019г. Диян Костадинов Георгиев Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Кмет на кметство с. Близнаци
70/05.12.2019г. Димитричка Пенева Стойкова Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Кмет на кметство с. Китка
71/06.12.2019г Никола Жеков Николов Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Кмет на кметство с. Казашка река
72/06.12.2019г Севдалина Желязкова Димитрова Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Кмет на кметство с. Садово
73/09.12.2019г. Руска Веселинова Желязкова Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Кмет на кметство с. Равна гора
74/09.12.2019г. Мариана Димитрова Димитрова Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Кмет на кметство с. Болярци
75/10.12.2019г. Ганчо Иванов Славков Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Кмет на кметство с. Юнак
76/05.05.2020г. Лъчезар Славов Лазаров Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Кмет на кметство с. Тръстиково
77/10.06.2020г. Атанас Иванов Атанасов Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Кмет на кметство с. Дъбравино
78/11.06.2020г. Емел Неджемединова Юзбева Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Кмет на кметство с. Бенковски
79/12.06.2020г. Деян Костадинов Георгиев Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Кмет на кметство с. Близнаци
80/12.06.2020г. Младен Емануилов Манолов Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Кмет на кметство с. Царевци
81/20.05.2020г. Пламен Йонков Лазаров Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Кмет на кметство с. Синдел
82/06.06.2020г. Слави Кирилов Кирязов Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Кмет на кметство с. Приселци
83/27.11.2020г. Данаил Иванов Аджемов Декларация по чл.35, ал.1, т.2  Бивш кмет на с. Здравец
84/22.12.2020г. Ганчо Иванов Славов Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Бивш кмет на с. Юнак
85/22.12.2020г. Мариана Димитрова Димитрова Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Бивш кмет на с. Болярци
86/23.12.2020г. Никола Жеков Никоков Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Бивш кмет на с. Казашка река
87/23.12.2020г. Димитър Стоилов Димитров Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Бивш кмет на с. Близнаци
88/23.12.2020г. Георги Илиев Панайотов Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Бивш кмет на с. Синдел
89/29.12.2020г. Руска Веселинова Желязкова Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Бивш кмет на с. Равна гора
90/29.12.2020г. Димитричка Пенева Стойкова Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Бивш кмет на с. Китка
91/30.12.2020г. Севдалина Желязкова Димитрова Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Бивш кмет на с. Садово
92/08.05.201г. Слави Кирилов Кирязов Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Кмет на кметство с. Приселци
93/10.05.201г. Емел Неджемединова Юзбева Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Кмет на кметство с. Бенковски
94/11.05.201г. Деян Костадинов Георгиев Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Кмет на кметство с. Близнаци
95/11.05.201г. Атанас Иванов Атанасов Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Кмет на кметство с. Дъбравино
96/13.05.201г. Пламен Йонков Лазаров Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Кмет на кметство с. Синдел
97/13.05.201г. Лъчезар Славов Лазаров Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Кмет на кметство с. Тръстиково
98/14.05.201г. Младен Емануилов Манолов Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Кмет на кметство с. Царевци
99/22.12.2021г. Мустафа Шукриев Ахмедов Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Общински съветник
100/05.05.2022г. Емел Неджемединова Юзбева Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Кмет на кметство с. Бенковски
101/10.05.2022г. Слави Кирилов Кирязов Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Кмет на кметство с. Приселци
102/10.05.2022г. Атанас Иванов Атанасов Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Кмет на кметство с. Дъбравино
103/10.05.2022г. Пламен Йонков Лазаров Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Кмет на кметство с. Синдел
104/10.05.2022г. Деян Костадинов Георгиев Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Кмет на кметство с. Близнаци
105/12.05.2022г. Лъчезар Славов Лазаров Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Кмет на кметство с. Тръстиково
106/13.05.2022г. Младен Емануилов Манолов Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Кмет на кметство с. Царевци
107/17.06.2022г. Емил Киров Пенков Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Общински съветник
108/23.09.2022г. Шабан Алиев Насуфов Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Общински съветник
109/23.09.2022г. Явор Станев Станев Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Общински съветник

Наименование Брой тегления
109.pdf 2 Изтегли документ с име "109.pdf"
108.pdf 2 Изтегли документ с име "108.pdf"
100.xls 3 Изтегли документ с име "100.xls"
102.xls 3 Изтегли документ с име "102.xls"
101.xls 3 Изтегли документ с име "101.xls"
107.pdf 3 Изтегли документ с име "107.pdf"
106.xls 3 Изтегли документ с име "106.xls"
105.xls 3 Изтегли документ с име "105.xls"
104.xls 3 Изтегли документ с име "104.xls"
103.xls 3 Изтегли документ с име "103.xls"
Декларация Мустафа.pdf 6 Изтегли документ с име "Декларация Мустафа.pdf"
93.xls 10 Изтегли документ с име "93.xls"
92.xls 10 Изтегли документ с име "92.xls"
94.xls 10 Изтегли документ с име "94.xls"
95.xls 11 Изтегли документ с име "95.xls"
98.xls 10 Изтегли документ с име "98.xls"
97.xls 10 Изтегли документ с име "97.xls"
96.xls 11 Изтегли документ с име "96.xls"
9.xls 151 Изтегли документ с име "9.xls"
8.xls 123 Изтегли документ с име "8.xls"
7.xls 122 Изтегли документ с име "7.xls"
6.xls 123 Изтегли документ с име "6.xls"
5.xls 124 Изтегли документ с име "5.xls"
4.xls 125 Изтегли документ с име "4.xls"
3.xls 121 Изтегли документ с име "3.xls"
2.xls 118 Изтегли документ с име "2.xls"
1.xls 196 Изтегли документ с име "1.xls"

Потърсете в сайта