Общински съветници

Дата на публикуване: 21.11.2023 13:20
СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АВРЕН,
МАНДАТ 2023 -2027 г.

 

 

 1. КАДИР МЕХМЕД КАДИР, Председател на ОбС Аврен
 2. ДИАНА МИХОВА ДИМИТРОВА

 3. МИРОСЛАВ БОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
 4. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
 5. ДАНАИЛ ИВАНОВ АДЖЕМОВ
 6. РОСЕН ДИМИТРОВ СТАТЕВ
 7. СТОЙЧО ЛЕФТЕРОВ ИВАНОВ
 8. МУСТАФА ШУКРИЕВ АХМЕДОВ
 9. МАРТИН МАРКОВ МАТЕВ
 10. СВЕТОСЛАВ БАЙЧЕВ БАЕВ
 11. ЛЪЧЕЗАР НИКОЛОВ БРАТОЕВ
 12. СИМЕОН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ
 13. ЯВОР СТАНЕВ СТАНЕВ

 


СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АВРЕН,

МАНДАТ 2019 -2023 г.

 

 

 
 1. Светлана Недкова Георгиева, Председател на ОбС Аврен
 2. Мелек Тахсин Таир 
 3. Румен Борисов Илиев 
 4. Росен Димитров Статев 
 5. Йордан Ангелов Йорданов 
 6. Данаил Иванов Аджемов 
 7. Данаил Ясенов Чаушев 
 8. Мустафа Шукриев Ахмедов
 9. Кезим Ридван Чакър 
 10. Мартин Марков Матев
 11. Маргарита Дякова Дякова
 12. Явор Станев Станев
 13. Есма Садетелин Ахмед

Потърсете в сайта