Общински съветници

Дата на публикуване: 12.09.2022 11:55

СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АВРЕН,

МАНДАТ 2019 -2023 г.

 

 

 
 1. Светлана Недкова Георгиева, Председател на ОбС Аврен
 2. Мелек Тахсин Таир 
 3. Румен Борисов Илиев 
 4. Росен Димитров Статев 
 5. Йордан Ангелов Йорданов 
 6. Данаил Иванов Аджемов 
 7. Данаил Ясенов Чаушев 
 8. Мустафа Шукриев Ахмедов
 9. Кезим Ридван Чакър 
 10. Мартин Марков Матев
 11. Емил Киров Пенков
 12. Явор Станев Станев
 13. Шабан Алиев Насуфов

Потърсете в сайта