Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
с. Юнак

  

Кметски наместник: 


– телефон за контакти 095101/22 15

 

Селскостопански и горски фонд – 4 420 дка

 

Структуро-определящ отрасъл – земеделие

 

Комуникации и инфраструктура – добра пътна връзка, добра водопроводна мрежа,ЖП гара, пощенски клон, магазини за хранителни стоки

 

Природни забележителности – до селото минава р. Провадийска, което в съчетание със запазената природа придава пасторалния изглед на местността.

 

Здравеопазване – 1 лекарска практика

 

Празник на населеното място – края на месец Септември (Кръстов ден)

 

Възможност за инвестиции – в селското стопанство и селски туризъм .

Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове