Добре дошли20.02.2024

     Народно читалище "П.Р. Славейков - 1901" с. Аврен и Народно читалище  "Христо Смирненски 1919" с. Царевци получиха средства по Национална програма "Заедно в изкуствата и спорта".

     За нуждите на двете читалища е закупена  нова озвучителна техника. Читалищата получиха озвучителни системи, които включват колони, миксери и микрофони, преносими компютри и мултимедийни проектори. Чрез тях значително ще се подобри работата на културните институции и ще се обезпечи голяма част от дейността им. Те ще бъдат използвани за читалищни мероприятия и изяви, което ще спести и от средствата за издръжката.

     С помощта на новите придобивки ще се подобрят условията за местните читалищни дейци да развиват дейността на читалището и да разнообразяват културния и социалния живот в малките населени места.

  Техниката беше подарена на читалищните ръководства официално от Кмета на Община Аврен г-н Емануил Манолов и от г-жа Светлана Георгиева, зам.-кмет на Община Аврен.


15.02.2024

     По стара българска традиция Община Аврен отпразнува Трифон Зарезан- деня на лозарите и винарите. Според обичая в лозовите масиви на с. Аврен беше извършен традиционния ритуал по зарязването на лозите от Кмета на Общината г-н Емануил Манолов и местни лозари и винопроизводители. Много грозде, берекет и хубаво вино пожела на лозарите.

     Празничния ден продължи пред сградата на общината под звуците на хубава народна музика, хора и много веселие.

     На празника присъстваха г-жа Светлана Георгиева – Зам.-кмет на Община Аврен, кметове от населените места на общината, служители на общинска администрация – Аврен, лозари, жители и гости на общината.

     Присъстващите имаха удоволствието да се насладят на прекрасни песни и танци в изпълнение на учениците от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Синдел.

     На празника всеки имаше възможност да опита от вината предоставени от местни производители и мезета осигурени от Община Аврен.

Компетентно жури в състав:

Христо Тричков – инж. технолог и винопроизводител;

Светла Димитрова – инж. технолог на вино и високоалкохолни напитки;

Костадин Петров – директор на МИГ „Аврен-Белослав“, при затворени врати дегустира и оцени постъпилите вина за участие в обявения от Община Аврен конкурс за „НАЙ ДОБРО ДОМАШНО ВИНО“.

     В конкурса взеха участие 34 местни винопроизводители, като 16 от тях се състезаваха в категория „Бяло вино“ и 18 в категория „Червено вино“:

Наградените в категория „Червено вино“ :

  • Първо място – Венцислав Господинов – с. Близнаци;
  • Второ място – Петър Петров – с. Аврен;
  • Трето място с вино Розе - Венцислав Господинов – с. Близнаци

 Наградените в категория „Бяло вино“ : 

  • Първо място – Георги Димитров – с. Царевци
  • Второ място - Венцислав Господинов – с. Близнаци
  • Трето място – Веселин Митев – с. Царевци

 Победителите бяха отличени с грамоти и предметни награди.

      13.02.2024
СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - ОБЩИНА АВРЕН !
 
УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

Онлайн справки и печат на годишни съобщения може да се правят през страницата на Община Аврен  / www.avren.bg/ през „ Онлайн справка за задължения местни данъци и такси – Община Аврен“. След като го използвате достигате до полето с данни на потребител и следва да изберете „Електронно досие“, след това достъпвате до Вход с ЕГН/ЕИК и КИН и отново достигате до потребителски панел с данни за данъчно задължено лице и в полето „ Вид услуга/документ:“ може да потвърдите „Годишни съобщения“ с бутона „зареди“.  За да достъпите тази услуга, както е описано за всяко данъчно задълженото лице трябва да имате КИН, който е шест цифрен код издаден от отдел МДТ - Община Аврен  / напомняме, че присъства винаги в годишно съобщение на Община Аврен под данните за ЕГН/ ЕИК             
Пример:                                       Община Аврен   

ЕГН/ ЕИК: **********                     СЪОБЩЕНИЕ 

КИН:          ******

Чрез Вашият уникален клиентски номер /КИН/ можете
да проверите задълженията си, плащания и услуги на 
адрес: www.avren.bg  пaзете го, ще Ви бъде полезен в бъдеще.

Задължените лица могат да получат персоналните си КИН кодове от служителите в отдел МДТ лично с представена лична карта за физическите лица или упълномощени лица също могат да ги получат, но с нотариално заверено пълномощно. Уникален клиентски номер за юридически лица също може да се получи от отдел МДТ – Аврен от  упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно или лично от управляващо лице.

 


12.02.2024
Община Аврен, област Варна уведомява населението, че във връзка с постъпило в деловодството на Общинска администрация Аврен уведомление от земеделски производители, животновъди и пчелари от общините Аврен, Бяла и Долни чифлик, регистрирано с вх. № ОП-613 от 12.02.2024 г. на 13 февруари 2024 г. от 10 ч. безсрочно ще бъдат проведени протестни действия в участъка Варна – Бургас, местност „Харамията“ /на отбивката за селата Бенковски...