Добре дошли


26.09.2022
По получена информация от Енерго - Про, Ви уведомяваме, че на 27.09.2022 год. от 09.00 ч. до 13.00 ч. няма да има ток в населените места Аврен, Казашка река и Садово, като за с. Юнак - няма да имат в следобедните часове.
За населените места - Синдел и Дъбравино са възможни кратки смущения.

21.09.2022

Правим проучване за желаещите ученици да пътуват по линията: с. Близнаци - с. Приселци - гр. Варна и обратно.

Условия:

1.Учениците и/или родителите трябва да са регистрирани по постоянен адрес;

  1. 2. Цена на карта за 1 месец за пътуващите от с. Близнаци до Варна и обратно - 110 лв.
  2. Цена на карта за 1 месец за пътуващите от с. Приселци до Варна и обратно - 90 лв.
  3. 50% от разхода на картите се поема от Община Аврен, а останалите 50% се заплащат от родителите.

Необходимо е в срок до 28.09.2022 г. да се заяви писмено, чрез заявление попълнено от родител и изпратено на и-мейл адрес: kultura@avren.bg
Марширутни разписания
Заявление


15.09.2022
Днес тържествено бе открита новата учебна 2022/2023 година
Както всяка година, така и тази всички училища на територията на Община Аврен отвориха празнично своите врати за да посрещнат своите възпитаници за новата учебна 2022/2023 година.
Тържественото откриване започна с издигане на националния трибагреник под звуците на химна на Република България. За празничната атмосфера допринесоха изпълненията на учениците от всички училища със своите песни, танци и рецитиране на стихове.
Зам.-кметът на Община Аврен г-н Боян Георгиев, г-жа Светлана Георгиева – Председател на Общински съвет – Аврен и г-жа Виолета Тодорова – Директор дирекция ОКТСД присъстваха на тържественото откриване на новата учебна година.
От името на г-н Емануил Манолов – Кмет на Община Аврен бяха поднесени букети и поздравителни адреси на Директорите на всички училища.

14.09.2022

На основание чл. 20, ал.1, ал. 2 и ал 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, наричана за краткост „Наредбата за ЕО” /ДВ, бр. 57/04 г., изм. и доп./, и на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ,

Община Аврен, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е изработен доклад за екологична оценка на Общ устройствен план /ОУП/ - на община Аврен. Доклада и неговите приложения са общодостъпни и могат да се разгледат в Информационен център - Аврен от 9.00 до 16.00 часа, както и на официалната интернет страница на Община Аврен:  www.avren.bg

Становища и мнения относно доклада за екологична оценка на Общ устройствен план /ОУП/ - на община Аврен, се приемат в Община Аврен, с. Аврен, ул. „Тодор Ноев” № 8.  

Моля всички становища и мнения да бъдат депозирани в писмен вид в деловодството на община Аврен или МОСВ.

Срока за изразяване на становища и мнения е 30 дни от публикуване на обявата.

За контакти от страна на Възложителя: Елена Бойчева – Директор дирекция „ИИП“, тел. 0882 948119 ; e-mail: eu@avren.bg

Срещата за общественото обсъждане, ще се проведе на 14.10. 2022г., от 10.00  часа, в  сградата на НЧ „П. Р. Славейков  - 1901“  с. Аврен, Община Аврен, ул. Кирил и Методий“ №1

ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АВРЕН

Приложения:

Доклад за екологична оценка на  ОУП  на Община Аврен
Опорен план 
Общ устройствен план- предварителен проект

 


12.09.2022

Община Аврен, Област Варна информира избирателите, че във връзка с предстоящите избори за народни представители  на 2 октомври 2022 г. Областна администрация – Варна предостави демонстрационна машина за гласуване, за да могат избирателите да се запознаят с начина на гласуване с машината.

Машината ще бъде на разположение в населените места, в които ще се проведе машинно гласуване, както следва: 

Населено място

Адрес

 

с. Аврен

Информационен център за обслужване на граждани

13.09.2022 г. от 08.30 ч. до 16.00 ч.

23.09.2022 г. от 08.30 ч. до 16.00 ч.

30.09.2022 г. от 12.30 ч. до 16.00 ч.

с. Бенковски

кметство

14.09.2022 г. от 08.30 ч. до 16.00 ч.

30.09.2022 г. от 08.30 ч. до 12.00 ч.

с. Близнаци

читалище

15.09.2022 г. от 08.30 ч. до 16.00 ч.

27.09.2022 г. от 08.30 ч. до 12.00 ч.

с. Дъбравино

младежки клуб

16.09.2022 г. от 08.30 ч. до 16.00 ч.

28.09.2022 г. от 08.30 ч. до 12.00 ч.

с. Приселци

читалище

19.09.2022 г. от 08.30 ч. до 16.00 ч.

27.09.2022 г. от 12.30 ч. до 16.00 ч.

с. Синдел

Клуб на пенсионера

20.09.2022 г. от 08.30 ч. до 16.00 ч.

28.09.2022 г. от 12.30 ч. до 16.00 ч.

с. Царевци

Клуб на пенсионера

21.09.2022 г. от 08.30 ч. до 16.00 ч.

29.09.2022 г. от 08.30 ч. до 12.00 ч.

с. Тръстиково

Клуб на пенсионера

26.09.2022 г. от 08.30 ч. до 16.00 ч.

29.09.2022 г. от 12.30 ч. до 16.00 ч.


11.09.2022
АМБИЦИЯТА НА „ДА ИЗЧИСТИМ“ Е ВСИЧКИ ЗАЕДНО ДА НАПРАВИМ СВЕТА ПО-ЧИСТ, ПО-УЮТЕН И ПО-ЗЕЛЕН.
НЕКА И ПРЕЗ 2022Г. ДА ИЗЧИСТИМ ОБЩИНА АВРЕН ЗА ЕДИН ДЕН!
ДЕНЯТ Е 17 СЕПТЕМВРИ
ЧАСЪТ 10:00
РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА АВРЕН ПРИКАНВА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ИНИЦИАТИВАТА!
 ЩЕ БЪДАТ ОСИГУРЕНИ ЧУВАЛИ И РЪКАВИЦИ, КАТО СЪЩИТЕ ЩЕ БЪДАТ РАЗДАВАНИ ПРЕД СГРАДАТА НА ВСЯКО КМЕТСТВО, А ЗА СЕЛО АВРЕН ПРЕД СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА.