Добре дошли


28.03.2023
График за извършване на дейността
„Събиране и транспортиране на строителни отпадъци от вътрешни ремонтни дейности от домовете на територията на община Аврен“

 

          Извозването на строителни отпадъци (тухли, плочки, фаянсови и керамични изделия, санитарен фаянс, мозайка, мазилка и др.) от вътрешни ремонтни дейности от домовете на територията на община Аврен ще се извършва по индивидуална предварителна заявка от заявител - всяка втора и четвърта седмица от месеца в дните сряда и петък по населени места, както следва:

СРЯДА

ПЕТЪК

1

с. Китка

1

с. Аврен

2

с. Круша

2

с. Садово

3

с. Равна гора

3

с. Тръстиково

4

с. Болярци

4

с. Царевци

5

с. Близнаци

5

с. Синдел

6

с. Приселци

6

с. Юнак

7

с. Бенковски

7

с. Казашка река

8

с. Добри дол

8

с. Дъбравино

9

с. Здравец

-

-

 

          Заявленията ще се приемат от понеделник до петък от 8:30ч. до 17:00ч.  в кметствата по населени места, а за село Аврен в деловодството на Общинска администрация-Аврен.

         

Необходими условия:

  • строителните отпадъци трябва да бъдат поставени в чували;
  • в строителните отпадъци не трябва да има примеси от изолационни материали или други видове отпадъци;
  • количеството на строителните отпадъци не трябва да надвишава 1 /един/ куб.м;
  • в деня на извозването чувалите със строителен отпадък да бъдат изнесени пред посочения административен адрес в заявлението.

 

 

ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ Е ЗАБРАНЕНО СМЕСВАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С БИТОВИ, ЗЕЛЕНИ, ЕДРОГАБАРИТНИ (ОБЕМНИ), ЕЛЕКТРОННО И ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ И ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ!

 

За допълнителна информация: 05106/23-20

ЗАЯВЛЕНИЕ


24.03.2023

По традиция всяка година на 22 март децата от ДГ ,,Пролет‘‘ с. Дъбравино посрещат Първа пролет, като празнуват своя патронен празник с празничен концерт. Дълго чаканото празненство, за което малките възпитаници на детското заведение се подготвят старателно и усърдно е своеобразен подарък за техните родители  и истинско забавление за децата. Тази година към празничното тържество се  присъединиха  и учениците от ОУ ,,Климент Охридски‘‘ с. Дъбравино и певческа група към читалище „Просвета – 1900“.

От името на Емануил Манолов - Кмет на община Аврен и Боян Георгиев - зам. кмет на община Аврен беше поднесен поздравителен адрес по случай патронния празник на детската градина с пожелание за успехи и творческо дълголетие.


24.03.2023

От години Община Аврен инвестира в училищата и спорта за доброто здраве на децата. На 20.03.2023 г., на спортната площадка в с. Бенковски се състоя първата изява на учениците от  ОУ „Христо Ботев“ – с. Аврен по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“, Модул 2 Спорт. Тя се осъществи под формата на приятелска футболна среща, между учениците на ОУ „Христо Ботев“ – с. Аврен и ОУ „Климент Охридски“ – с. Дъбравино. Футболистите изиграха един много добър мач, който включваше много майсторски изпълнения и вълнуващи моменти за радост на участниците и на публиката. След оспорваната битка на футболното поле, показани умения и спортен хъс приятелската среща завърши при резултат 2:0 в полза на ОУ „Климент Охридски“ – с. Дъбравино.

Децата, както и техните треньори бяха поздравени от името на г-н Емануил Манолов – Кмет на Община Аврен и от г-н Боян Георгиев –зам.-кмет на Община Аврен.


24.03.2023

На 21.03.2023 г. ОУ „Д-р Петър Берон“ в село Приселци отпразнува своя патронен празник. Децата от училището бяха гости на  НЧ „Христо Смирненски – 1926“ в село Здравец. Целта на посещението беше учениците да се запознаят с бита и традициите на Община Аврен и да отбележат посрещането на Първа пролет. С кратка литературно – музикална програма в чест на патрона на училището - д-р Петър Берон и Първа пролет учениците отпразнуваха двата празника. Домакините на читалището представиха на гостите сбирка от автентични носии, предмети от бита и им презентираха изготвянето на кулинарни изделия.

Община Аврен в лицето на Емануил Манолов - Кмет на община Аврен и Боян Георгиев - зам. кмет на община Аврен поздравиха колектива и възпитаниците, като им пожелаха успехи и творческо дълголетие. За празника  беше осигурена почерпка.


10.03.2023

Общинската администрация уведомява жителите на общината за настъпилите промени в реда и начина за снабдяване на населението с дърва за огрев приети със Закон за изменение и допълнение на Закона за горите в сила от 02.02.2023 г. (ДВ бр.11/02.02.2023 г.).

Съгласно чл. 111, ал. 6 от Закона за горите, право да закупят дървесина от склад имат физически лица, представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес в съответното населено място, по изготвен списък от кмета на населеното място.

За включване в списъка за текущата календарна година е необходимо лицата да подадат заявление до кмета на населеното място в срок до 31 март на календарната година. За улеснение е изготвен образец на заявление, който следва да бъде подаден в кметството в съответното населено място, като за с. Аврен в Информационен център за обслужване на граждани, находящ се на адрес: с. Аврен, ул. „Йордан Ноев“ № 50, гише 5.

След 31 март, изготвените списъци се обявяват на видно място в сградата на общината и кметствата.

Списъците се публикуват на интернет страницата на Община Аврен.

Общото количество дървесина, което едно домакинство може да закупи за една календарна година е до 10 пространствени кубически метра, с крайна цена 135,00 лв. за 1 пространствен кубически метър.

 

Съгласно § 1, т. 52 от Допълните разпоредби на Закона за горите - "Домакинство" са две или повече лица, които живеят заедно в един самостоятелен обект или в част от него, в който са регистрирани по постоянен или настоящ адрес, и имат общ бюджет, без оглед на родствената връзка помежду им. Домакинство е и едно лице, което живее в самостоятелно жилище, в стая или в част от нея към дадено жилище, има самостоятелен бюджет по отношение на разходите за хранене и задоволяване на други потребности.

Заявление за дърва

08.03.2023
Във връзка с публикувания  на 06.03.2023 г.  Анализ на потребностите и Предложението за планиране в Община Аврен на социалните услуги на общинско и областно ниво съгласно чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за планирането на социалните услуги кметът на Общината организира публично представяне на Анализа на потребностите и обсъждане на предложението за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво.
      На основание чл. 42, ал. 1 и ал. 3, т. 2, т. 3 от Наредбата за планирането на социалните услуги  на 31.03.2023 г. в зала Просвета в сградата на Общински съвет – Аврен ще се проведе публично обсъждане по темата. На срещата са поканени членовете на Съвета по въпросите на социалните услуги. Мнения, становища и предложения от заинтересованите лица  могат да се подават писмено в срок до 03.04. 2023г. в Деловодството на Общинска администрация -  Аврен или на електронния адрес : kmet@avren.bg.