08.11.2021
Във връзка с предоставена информация от мониторинга на РЗИ-Варна за качеството на питейната вода, подавана на населението във Варненска област през периода 16.10.2021г.-31.10.2021г., община Аврен уведомява жителите и общопрактикуващите лекари на село Садово, че водата предназначена за питейно-битови цели не отговаря на Наредба№9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, както следва:
• Село Садово - остатъчен свободен хлор  1 мг/л, при норма 0,3-0,4 мг/л; мирис-неприемлив за потребителя

Предвид гореизложеното, РЗИ-Варна препоръчва питейната вода с неприемлив мирис на хлор да не се консумира веднага, а да престои няколко минути на стайна температура, за да се отдели остатъчният хлор от водата.

04.11.2021
Със Заповед № РД9К406/15.10.2021г. на Министъра на културата е назначена междуведомствена комисия, която да изготви предложение за определяне на режим за опазване – териториален обхват (граници и охранителна зона) и предписания за опазване на археологическата недвижима културна ценност „Късноантична и средновековна крепост Петрич кале, с. Аврен, община Аврен, област Варна“.
Седемнадесет членния състав на комисията заседава в периода от 25 до 29.10.2021 г., през което време беше извършен и теренен оглед на „Късноантична и средновековна крепост Петрич кале“.
Председател на комисията беше Дойчин Грозданов, главен експерт - археолог, Национален институт за недвижимо културно наследство.


01.11.2021

Община Аврен информира родителите на учениците учащи в училищата на територията на Общината, че във връзка с т.4 от заповед               № РД 09 - 3596 от 20.10.2021 год. на Министъра на образованието и науката и достигната 14- дневна заболеваемост на населението, считано от 02.11.2021 год. директорите на училищата са организирали обучение от разстояние в електронна среда чрез използване средствата на информационните и комуникационните технологии за 50 % от паралелките във всяко училище.

За допълнителна информация можете да се обърнете към директорите на училищата и/или класните ръководители.

 

 


01.11.2021
Общинска администрация - Аврен, Област Варненска уведомява населението, че във връзка с произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. предоставя телефони за връзка със служители от общината при необходимост от осигуряване на транспорт за извозване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.
Заявките за транспорт се приемат всеки работен ден включително и в изборния ден на адрес: с. Аврен, ул. „Тодор Ноев” № 8, община Аврен, област Варна, както и на телефони: 05106/ 24 95 и 05106/7777 от 08.00 до 16.30 часа.
ОБЩИНА АВРЕН

01.11.2021

 УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА АВРЕН,

УВАЖАЕМИ КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ, КНИЖОВНИЦИ И ПРОСВЕТИТЕЛИ,

      Сърдечно Ви поздравявам по повод честването на 1-ви ноември - Деня на народните будители!

                  Първи ноември е празник на националното ни самочувствие, празник на българския дух. Ден, в който се прекланяме пред всички онези достойни люде – създатели и пазители на българската духовност, пробуждали народа чрез слово и оръжие, воювали за вярата, езика и свободата на България – които посяха спомена за славното минало в душите на своите сънародници и го превърнаха в идеал.

               Днес всички обръщаме поглед към миналото, за да отдадем почит на Свети Иван Рилски, Паисий Хилендарски, Григорий Цамблак, Владислав Граматик, Неофит Рилски, Васил Левски, Христо Ботев, Георги Раковски, Стефан Караджа, Любен Каравелов, Петко Славейков, Иван Вазов, Стоян Михайловски, Найден Геров.

               Каквото и да се напише или каже за Будителите и дирята, която всеки от тях оставя в историята ни и израстването ни като нация, ще е недостатъчно.

               Личната и всенародна признателност към тези славни герои са ни съхранили като народ, който може да се гордее с вековната си история, със славна култура и високи постижения в областта на науката.

               На първи ноември отдаваме почит и заслужено внимание на тези личности, будителите на нашето време – учителите, които влагат неизчерпаема енергия и усърдие в просвещението и възпитанието на младото поколение българи.

               Уважаеми преподаватели, все така всеотдайно дарявайте знания на нашите деца и продължавайте идеите на Вашите предшественици. С любов и упоритост пазете и предавайте традициите завещани от векове за утвърждаване на българската памет и добродетели!

Желая на всички здраве, лични и професионални успехи!

     ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
     ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ

  Кмет на Община Аврен