Добре дошли


29.09.2022
Във връзка с празника на възрастните хора – 1 октомври, за жителите на територията на Община Аврен беше организирано празнично събитие, което се състоя на язовир Здравец под звуците на хубава народна музика. Кметът на община Аврен г-н Емануил Манолов и г-н Боян Георгиев-зам.кмет на община Аврен лично посетиха присъстващите, за да изразят своята дълбока почит към хората, като им пожелаха да бъдат здрави и да се радват на дълги години спокоен и достоен живот.

28.09.2022
Община Аврен, област Варна информира избирателите, че на 30 септември 2022 г. демонстрационната машина за гласуване ще бъде на разположение в Информационен център за обслужване на граждани с. Аврен от 12.30 ч. до 14.30 ч.       ОБЩИНА АВРЕН

26.09.2022
По получена информация от Енерго - Про, Ви уведомяваме, че на 27.09.2022 год. от 09.00 ч. до 13.00 ч. няма да има ток в населените места Аврен, Казашка река и Садово, като за с. Юнак - няма да имат в следобедните часове.
За населените места - Синдел и Дъбравино са възможни кратки смущения.

21.09.2022

Правим проучване за желаещите ученици да пътуват по линията: с. Близнаци - с. Приселци - гр. Варна и обратно.

Условия:

1.Учениците и/или родителите трябва да са регистрирани по постоянен адрес;

  1. 2. Цена на карта за 1 месец за пътуващите от с. Близнаци до Варна и обратно - 110 лв.
  2. Цена на карта за 1 месец за пътуващите от с. Приселци до Варна и обратно - 90 лв.
  3. 50% от разхода на картите се поема от Община Аврен, а останалите 50% се заплащат от родителите.

Необходимо е в срок до 28.09.2022 г. да се заяви писмено, чрез заявление попълнено от родител и изпратено на и-мейл адрес: kultura@avren.bg
Марширутни разписания
Заявление


15.09.2022
Днес тържествено бе открита новата учебна 2022/2023 година
Както всяка година, така и тази всички училища на територията на Община Аврен отвориха празнично своите врати за да посрещнат своите възпитаници за новата учебна 2022/2023 година.
Тържественото откриване започна с издигане на националния трибагреник под звуците на химна на Република България. За празничната атмосфера допринесоха изпълненията на учениците от всички училища със своите песни, танци и рецитиране на стихове.
Зам.-кметът на Община Аврен г-н Боян Георгиев, г-жа Светлана Георгиева – Председател на Общински съвет – Аврен и г-жа Виолета Тодорова – Директор дирекция ОКТСД присъстваха на тържественото откриване на новата учебна година.
От името на г-н Емануил Манолов – Кмет на Община Аврен бяха поднесени букети и поздравителни адреси на Директорите на всички училища.

14.09.2022

На основание чл. 20, ал.1, ал. 2 и ал 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, наричана за краткост „Наредбата за ЕО” /ДВ, бр. 57/04 г., изм. и доп./, и на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ,

Община Аврен, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е изработен доклад за екологична оценка на Общ устройствен план /ОУП/ - на община Аврен. Доклада и неговите приложения са общодостъпни и могат да се разгледат в Информационен център - Аврен от 9.00 до 16.00 часа, както и на официалната интернет страница на Община Аврен:  www.avren.bg

Становища и мнения относно доклада за екологична оценка на Общ устройствен план /ОУП/ - на община Аврен, се приемат в Община Аврен, с. Аврен, ул. „Тодор Ноев” № 8.  

Моля всички становища и мнения да бъдат депозирани в писмен вид в деловодството на община Аврен или МОСВ.

Срока за изразяване на становища и мнения е 30 дни от публикуване на обявата.

За контакти от страна на Възложителя: Елена Бойчева – Директор дирекция „ИИП“, тел. 0882 948119 ; e-mail: eu@avren.bg

Срещата за общественото обсъждане, ще се проведе на 14.10. 2022г., от 10.00  часа, в  сградата на НЧ „П. Р. Славейков  - 1901“  с. Аврен, Община Аврен, ул. Кирил и Методий“ №1

ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АВРЕН

Приложения:

Доклад за екологична оценка на  ОУП  на Община Аврен
Опорен план 
Общ устройствен план- предварителен проект