Добре дошли


17.08.2022
График за извършване на дейността
„Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци /ЕГО/
 на територията на община Аврен“

 

Едрогабаритните отпадъци представляват обемни битови отпадъци (шкафове, дивани, матраци, кресла, столове, маси, мокети, килими и др.) , които изискват специфична организация за предаване и третиране.
          Извозването на едрогабаритните отпадъци на територията на община Аврен ще се извършва по индивидуална предварителна заявка от заявител - всяка втора и четвърта седмица от месеца в дните вторник и четвъртък по населени места, както следва:

ВТОРНИК

ЧЕТВЪРТЪК

1

с. Китка

1

с. Аврен

2

с. Круша

2

с. Садово

3

с. Равна гора

3

с. Тръстиково

4

с. Болярци

4

с. Царевци

5

с. Близнаци

5

с. Синдел

6

с. Приселци

6

с. Юнак

7

с. Бенковски

7

с. Казашка река

8

с. Добри дол

8

с. Дъбравино

9

с. Здравец

-

-

 

          Заявленията ще се приемат от понеделник до петък от 8:00ч. до 16:30ч.  в кметствата по населени места, а за село Аврен в деловодството на Общинска администрация-Аврен.
          Необходимо условие е ЕГО в деня на извозването да бъде изнесен пред посочения административен адрес в заявлението.
ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ Е ЗАБРАНЕНО СМЕСВАНЕТО НА ОБЕМНИ ОТПАДЪЦИ /ЕГО/ С БИТОВИ, ЗЕЛЕНИ, СТРОИТЕЛНИ, ЕЛЕКТРОННО И ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ   И ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ!
 

За допълнителна информация: 05106/23-20

Приложение: ЗАЯВЛЕНИЕ


17.08.2022
Общинска администрация - Аврен, Област Варненска уведомява заинтересованите лица, че Регионална здравна инспекция - Варна организира на регионално ниво имунизационна кампания срещу Covid - 19 на трудноподвижни и здравно неосигурени лица, чрез създадени за целта имунизационни мобилни екипи.
Желаещите да бъдат ваксинирани могат да се запишат в съответното кметство на територията на Община Аврен или на тел. 0885 92 58 47 - гл. специалист „Здравеопазване“.
 

Общинска администрация – Аврен


16.08.2022

Уважаеми жители и гости на община Аврен,

     Каним Ви на свеж летен полъх, звезди и кино. Ще бъде прожектиран българският филм „Завръщане 2“ в населените места: Аврен, Приселци и Царевци.
 
График на лятно кино:
19.08.2022 г. /петък/- с. Приселци, на паркинга зад НЧ „Просвета-1927”,
20.08.2022 г. /събота/- с. Аврен, пред административната сграда на община Аврен.
28.08.2022 г. /неделя/- с. Царевци, пред НЧ „Христо Смирненски-1919“.
Началото на прожекциите ще бъде поставено в 21:00 ч.

Вход свободен.

16.08.2022
П О К А Н А
 
 за публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2021 г. на Община Аврен, област Варна
 
          Председателят на Общински съвет – Аврен  на  основание чл.140, ал.1 и  ал.4 от Закона за публичните финанси, кани жителите на община Аврен, представители на бизнеса, НПО и цялата общност на 26 август 2022 г. от 09:30 ч. в зала „Просвета” при Община Аврен за
     
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2021г. НА ОБЩИНА АВРЕН, ОБЛАСТ ВАРНА
         
Уважаеми съграждани,

        Предстои приемането от Общински съвет- Аврен на отчета на общинския бюджет и извънбюджетни сметки на Община Аврен за 2021 г. по Закон това става след обществено обсъждане с местната общност. Публичното обсъждане ще се проведе с участието на кмета на Община Аврен.
                                                               
 
СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА
Председател на Общински съвет–Аврен

                                 


11.08.2022
Поради голяма авария по деривацията Китка (обл. Бургас) - Варна без водоподаване ще останат селата Синдел, Казашка река, Юнак, Дъбравино, Тръстиково и Царевци до отстраняването ѝ.

10.08.2022
Заповед № 723 от 10.08.2022г. заповед на кмета на Община Аврен за въвеждане временни противоепидемични мерки на територията на община Аврен за срок от 11.08.2022 г. до 18.08.2022 г.