Читалища

Дата на публикуване: 03.01.2014 10:43

  

НЧ „П.Р.Славейков - 1901”

с. Аврен

Председател:

Светла Кателиева

Библиотекар-специалист:

Руска Станчева

Библиотекар:

Миглена Гочева

 

05106/7778

0889113039

0887540338

chitalishte_avren@abv.bg

НЧ „Зора-1-1937”

с. Бенковски

Председател:

Елена Иванова

Библиотекар:

Галя Йорданова

 

0884 71 16 84

zorabenkowski12@abv.bg

НЧ „П.Р.Славейков-1928”

с. Близнаци

Председател:

Димитър Димитров

Библиотекар:

Венцислава Петрова

 

 0896 74 88 72

slaveikov_1928@abv.bg

НЧ „Христо Ботев - 1927”

с. Болярци

Председател:

Бранимир Стоянов

 

0895 77 04 41

 

НЧ „Просвета-1900”

с. Дъбравино

Председател:

Румяна Кирова

Библиотекар-специалист:

Веселинка Георгиева

 

 0884 71 18 08

dabravino1965@abv.bg

НЧ „Христо Смирненски - 1926” с. Здравец

Председател:

Димитричка Стоянова

Библиотекар:

Мария Драганова

 

0882 37 76 27

zdravec_avren@abv.bg

НЧ „Пробуда-1927”

 с. Казашка река

Председател:

Живка Димитрова

Библиотекар:

Галя Маринова

 

0882 37 76 72

chitalishte_kazashka.reka@abv.bg

НЧ „Просвета-1997”

с. Китка

Председател:

Иван Златев

 

 

0895 50 15 97

chitalishte_kitka@abv.bg

 

НЧ „Пробуда-2010”

с. Круша

Председател:

Тодор Харбалиев

Библиотекар:

Мариана Емандиева

 

0882 37 72 15

probuda.krusha@gmail.com

НЧ „Просвета-1927”

 с. Приселци

Председател:

Десислава Кирякова

Библиотекар:

Теодора Тодорова

 

0882 37 75 27

nch.prosveta_1927@abv.bg

НЧ „Искра-1927”

с. Равна гора

Председател:

Атанаска Кръстева

iskra.ravnagora@abv.bg

НЧ „Христо Ботев-1925” с.Садово

Председател:

Севдалина Димитрова

Библиотекар:

Емине Хюсеинова

 

0884 71 14 62

sadovo_avren@abv.bg

НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1908”

с. Синдел

Председател:

Петка Иванова

Библиотекар:

Виолета Павлова

 

0884 71 14 49

chitalishte_sindel@abv.bg

НЧ „Христо Ботев - 1926”

с. Тръстиково

Председател:

Иван Иванов

Библиотекар-специалист:

Павлина Георгиева

 

0884 71 14 67

chitalishte_trastikovo@abv.bg

НЧ „Христо Смирненски - 1919” с. Царевци

Председател:

Тодорка Михова

Библиотекар-специалист:

Красимира Тодорова

 

0897 78 05 65

hr.smirnenski1919@abv.bg

 

НЧ „Просвета-1927” с. Юнак

Председател:

Руска Велкова

Библиотекар:

Димитринка Георгиева

 

0882 37 72 05

citalishte.yunak@abv.bg

 

 


Потърсете в сайта