Разяснителна кампания/съобщения

Дата на публикуване: 20.08.2021 16:15

Списък на одобрените преброители, контрольори, придружители и резерви.

https://census2021.bg/wp-content/uploads/2021/07/spisak_obl_Varna.pdf


Втора кампания за набиране на преброители и контрольори
Във връзка с постъпило писмо от председателя на Националния статистически институт се организира втора кампания за набиране на преброители и контрольори от 25 май до 10 юни 2021 г. чрез подаване на заявление и всички необходими документи.

Документите са достъпни на  адрес: https://census2021.bg/преброяване-2021#tab3.

 


Преброяване 2021 ще се състои в периода 7 септември - 3 октомври


Министерският съвет на свое заседание прие Решение преброяването на населението и жилищния фонд в Република България да започне в 0,00 часа на 7 септември 2021 г. и да приключи в 20,00 часа на 3 октомври 2021 г.
Пре брояването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се проведе по интернет от 0,00 часа на 7 септември 2021 г. до 24,00 часа на 17 септември 2021 г.
Преброяването чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата от преброител ще се извърши от 8,00 часа на 18 септември 2021 г. до 20,00 часа на 3 октомври 2021 г.
Всички данни за населението и жилищния фонд, събрани по време на преброяването, ще се отнасят към 0.00 часа на 7 септември 2021 г., което е т.нар. "критичен момент на преброяването".
Промяната в периода на провеждане на Преброяване 2021 се налага поради епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващия риск за здравето на преброителите и преброяваните от тях граждани, тъй като дейността изисква директен контакт с лицата и посещение на домакинствата и жилищата.
Периодът е съобразен с изискванията на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 2017/712 на Комисията най-голямото изчерпателно статистическо изследване да се осъществи през настоящата 2021 г. в целия Европейски съюз.

 

Информация за Преброяване 2021                           Удължаване срока на кампанията за набиране на преброители и контрольориВъв връзка с епидемиологичната обстановка в страната и постъпило писмо от председателя на Националния статистически институт срокът за набиране на преброители и контрольори за преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. се удължава до 16 ноември 2020 г. включително.


                                                                    Как да стана преброител ?


                                 ЗАПОЧВА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021


   
  От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото презянуари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.
    В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайтовете на общините.
     При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.
     Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.
        Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще
координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.
   ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА - ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОБХОД


  1. Разяснителна кампания/съобщения - Текуща страница
  2. Нормативна уредба
  3. Документи и обучителни материали

Потърсете в сайта