Съобщения

Дата на публикуване: 03.08.2022 13:00
могат да гласуват с подвижна избирателна кутия
за изборите на 14 ноември 2021 г.

 

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, гласуват в мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация с подвижни избирателни кутии по смисъла на глава четиринадесета, раздел IX от Изборния кодекс при спазване на всички противоепидемични мерки.

С решение Централна избирателна комисия определи условията и редът за гласуване с подвижна избирателна кутия, включително образуване на секции, подаване на заявления, в т.ч. по електронен начин през интернет страницата на Централната избирателна комисия или съответната община.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс, както и подадено по електронен начин през интернет страницата на Централната избирателна комисия или в общинска администрация – Аврен /kmet@avren.bg/ по адреса, на който избирателят е поставен под задължителна карантина или задължителна изолация.

Избирателите, могат да подадат и е-заявление чрез Портала за достъп до електронни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“. Е-заявлението може да се подаде до изборния ден, включително. Услугата е публикувана на Портала в раздел „Граждански права и правен ред“, секция „Избори 2021".

Към заявлението не се прилагат документи, освен пълномощно в свободен текст в случаите, в които се подава чрез пълномощник, като не се изисква нотариална заверка.

На територията на всяка община се назначава най-малко една подвижна СИК при наличие на не по-малко от 7 избиратели, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация и заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Централна избирателна комисия  - https://qvote.cik.bg/ns14.11.2021/

Държавна агенция „Електронно управление“ - https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/910007

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители в изборна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето.

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация - Аврен, Област Варненска уведомява населението, че във връзка с произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. предоставя телефони за връзка със служители от общината при необходимост от осигуряване на транспорт за извозване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.
Заявките за транспорт се приемат всеки работен ден включително и в изборния ден на адрес: с. Аврен, ул. „Тодор Ноев” № 8, община Аврен, област Варна, както и на телефони: 05106/ 24 95 и 05106/7777 от 08.00 до 16.30 часа.
ОБЩИНА АВРЕНС Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Аврен, Област Варна информира избирателите, че във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители  на 14 ноември 2021 г. Районна избирателна комисия – Варна предостави демонстрационна машина за гласуване, за да могат избирателите да се запознаят с начина на гласуване с машината.

Машината ще бъде на разположение в населените места, в които ще се проведе машинно гласуване, както следва:

 

Населено място

Адрес

 

с. Аврен

Информационен център за обслужване на граждани

02.11.2021 г. от 12.30 ч. до 16.00 ч.

08.11.2021 г. от 08.30 ч. до 12.00 ч.

12.11.2021 г. от 08.30 ч. до 12.00 ч.

с. Бенковски

кметство

04.11.2021 г. от 08.30 ч. до 12.00 ч.

10.11.2021 г. от 12.30 ч. до 16.00 ч.

с. Близнаци

читалище

05.11.2021 г. от 12.30 ч. до 16.00 ч.

11.11.2021 г. от 08.30 ч. до 12.00 ч.

с. Дъбравино

младежки клуб

03.11.2021 г. от 12.30 ч. до 16.00 ч.

10.11.2021 г. от 08.30 ч. до 12.00 ч.

с. Приселци

читалище

05.11.2021 г. от 08.30 ч. до 12.00 ч.

11.11.2021 г. от 12.30 ч. до 16.00 ч.

с. Синдел

Клуб на пенсионера

01.11.2021 г. от 12.30 ч. до 16.00 ч.

09.11.2021 г. от 08.30 ч. до 12.00 ч.

с. Тръстиково

Клуб на пенсионера

01.11.2021 г. от 08.30 ч. до 12.00 ч.

08.11.2021 г. от 12.30 ч. до 16.00 ч.

с. Царевци

Клуб на пенсионера

03.11.2021 г. от 08.30 ч. до 12.00 ч.

09.11.2021 г. от 12.30 ч. до 16.00 ч.

 

          Община АвренПокана 
за провеждане на консултации  за състав на  подвижна секционна  избирателна комисия /ПСИК/  за избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация  съгласно Закона за здравето в община Аврен, област Варна  във връзка с произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември  2021 г.

 Публикувано на 29.10.2021 г.

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Аврен, Област Варна информира избирателите, че във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители  на 14 ноември 2021 г. чрез  Портала за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ заинтересованите лица могат да заяват електронно 7 услуги, които се предоставят от общински администрации: 

Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите на 14 ноември 2021 г.

 

Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите на 14 ноември 2021 г.

 

Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 14 ноември 2021 г.

 

Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите на 14 ноември 2021 г.

 

Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК

 

Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите на 14 ноември 2021 г.

 

Подаване на заявление-декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател

 Услугите са публикувани на интернет страницата на Държавна агенция „Електронно управление“ в раздел „Граждански права и правен ред“, секция „Достъпност, публичност и прозрачност“.

 

Община Аврен


 

СЪ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. уведомяваме избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес, че могат  да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

◾През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/

◾Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

◾Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.СЪОБЩЕНИЕ
 
        Във връзка с насрочените на 14 ноември 2021 г. избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, избирателите могат да подават заявления за вписвания в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс /ИК/, както следва:

 
1.
До 30.12021 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия подават заявление по образец, саморъчно подписано или изпратено по поща, факс или електронно заявление със същото съдържание до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник по постоянен или настоящ адрес /когато е направено искане по чл. 36 от ИК – искане за гласуване по настоящ адрес/. Заявлението /Приложение № 39 - ПВР/ НС/ трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по поща, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящият адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

За улеснение на избирателите служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 30.10.2021 г. /събота/ от  8.00 часа до 18.00 часа.

 

До 08.11.2021 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 30.10.2021 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това /Приложение № 39 - ПВР/НС/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия /чл.37, ал.1 и 2 от ИК/.

2. До 30.10.2021 г. включително само кандидатите за президент и вицепрезидент, кандидатите за народни представители, членовете на централната избирателна комисия, на районните избирателни комисии и наблюдателите могат да подадат заявление –декларация /Приложение № 34 - ПВР/НС/ за издаване на удостоверение за гласуване на друго място до кмета на общината или кметството по постоянния им адрес /чл.34,  ал.1 - 4 от ИК / за издаване на удостоверение за гласуване на друго място /Приложение № 35 - ПВР/НС/.


За улеснение служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 30.10.2021 г. /събота/ от 8.00 часа до 18.00 часа.


3. До 30.10.20
21 г. включително избирателите, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес, като подадат заявление /Приложение № 30 - ПВР/НС/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник. Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим подпис чрез страницата https://regna.grao.bg/ .

За улеснение на избирателите служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 30.10.2021 г. /събота/ от  8.00 часа до 18.00 часа.

4. До 06.11.2021 г. включително всеки избирател /чл. 43, ал.1, изр.1 и ал.2 от ИК/ може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник /Приложение № 26 - ПВР/ НС /.

За улеснение на гражданите служба  ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 06.11.2021 г. /събота/ от  8.00 часа до 16.30 часа.

 
5. До предаването на избирателните списъци на СИК /13.11.2021 г./ избиратели, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателния списък, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат заявление /чл.27, ал.3 и 4 от ИК / до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник /Приложение № 27 – ПВР/ НС/.


6. До предаването на избирателните списъците на СИК /13.11.2021 г./ избирател, който е включен в списъка на заличените лица може да подаде заявление /Приложение № 29 - ПВР/ НС/ за изключване от списъка на заличените лица /чл.39, ал.2 - 6 от ИК/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник лично или чрез електронно заявление през интернет – страницата на общината.

 
7. До предаването на избирателните списъците на СИК /13.11.2021 г./ лица, заявили че ще гласуват извън страната и са заличени в избирателния списък на секцията им по постоянен адрес могат да подадат заявление - декларация до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник за изключване от списъка на заличените лица /Приложение № 28 – ПВР/ НС/ лично или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината /чл.315, ал.2, чл.252 ал.2 във връзка с чл.39, ал.2 от ИК /.


8. В изборния ден /14.11.2021 г./ - избирател, който установи, че е вписан в списъка на заличените лица по чл. 38 от ИК по постоянния му адрес, но има право да гласува, може да подаде заявление за изключване от списъка на заличените лица до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник /Приложение № 31 - ПВР/ НС/. След като му се издаде удостоверение от общината/ кмета на кметството/кметския наместник, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка /Приложение № 33 - ПВР/ НС/ избирателят се вписва в изборния ден от секционната избирателна комисия след представяне на удостоверението и попълване на декларация /Приложение № 32 - ПВР/НС/, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.


9. В изборния ден /14.11.2021 г./ - избирател, който е вписан в избирателен списък за гласуване в лечебно заведение, дом за стари хора или друга специализирана институция за предоставяне на социални услуги, място за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане или плавателен съд под българско знаме, но в изборния ден не се намира в съответното заведение, място или кораб може да гласува в секцията си по постоянния адрес след представяне на удостоверение /Приложение № 24 - ПВР/ НС/ и декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място /Приложение № 32 - ПВР/НС/.


 
ОТ  РЪКОВОДСТВОТО  НА  ОБЩИНА  АВРЕН

Покана за провеждане на консултации  за състав на секционни  избирателни комисии /СИК/ в община Аврен, област Варна  във връзка с произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на  републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Публикувано на 04.10.2021 г.


Наименование Брой тегления
Заповед и обява по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ.pdf 4 Изтегли документ с име "Заповед и обява по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ.pdf"
обява и протокол по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ.pdf 4 Изтегли документ с име "обява и протокол по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ.pdf"
покана консултации за публикуване-2.doc 9 Изтегли документ с име "покана консултации за публикуване-2.doc"

Потърсете в сайта