Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Дата на публикуване: 18.11.2010 13:48


 

  В изпълнение на чл. 17, ал. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - АВРЕН

Емануил Манолов
Боян Георгиев
Живка Костадинова
Даниела Петрова
Зорница Стаматова
Пламена Стефанова
Ивелина Илиева
Петя Иванова
Киркор Нишанян
Кичка Събева
Теодора Георгиева
Галина Неделчева Янева
Петър Петров
Юлия Илиева
Галина Янева Янева
Веска Великова
Светла Кателиева
Дарина Георгиева
Ивелина Йорданова
Румяна Иванова
Калинка Вълкова
Еленка Йорданова
Димитричка Димитрова
Милка Неделчева
Александра Йорданова
Мелек Таир
Валентин Недялков
Керка Славова
Диана Великова
Тодорка Иванова
Миглена Желева
Тодорка Михова
Даниела Николова
Светла Василева
Иванка Стойкова
Катя Желева
Иванка Янакиева
Гергана Димитрова
Гина Дончева
Мария Русанова
Марин Булашиков
Атанаска Добрева
Мартин Зафиров
Миглена Димитрова
Соня Борисова
Елена Иванова
Светла Димитрова
Галина Лефтерова
Десислава Пеева
Нериман Исмаилова
Розалина Костадинова
Анна Ганчева
Божанка Йовчева
Невена Михайлова
Христина Кондова
Иринка Грошева
Марияна Иванова
Денка Костова
Албена Иванова
Румяна Кирова
Мартин Христов
Димитринка Вълчева
Полина Люцканова
Йорданка Панайотова
Виолина Николова
Парешка Ефтимова
Мария Радева
Недялка Иванова
Снежана Димитрова

КМЕТОВЕ и КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Атанас Атанасов
Мариана Димитрова
Димитър Димитров
Емел Юзбеева
Димитричка Стойкова
Георги Панайотов
Лъчезар Лазаров
Руска Желязкова
Младен Манолов
Никола Николов
Слави Кирязов
Ганчо Славов
Данаил Аджемов
Юри Стойков
Севдалина Димитрова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Светлана Георгиева
Тодор Йорданов
Георги Майков
Недко Недялков
Данаил Чаушев
Мустафа Ахмедов
Ивелина Томова
Таня Великова
Шабан Нсуфов
Симеон Костадинов
Шукри Ахмедов
Стоян Стоянов
Емилиян Йорданов

Потърсете в сайта