Програма "Старт на кариерата"

Дата на публикуване: 31.10.2016 15:21

 

Програма „Старт на кариерата“

 

Във връзка с реализиране на Програма „Старт на кариерата“ през 2019 г. за кандидатстване за работни места в областните и общински администрации,  съгласно квота 3 – Приложение № 6 към Заповед № РД 01-795 от 28.09.2018 г. на Министъра на труда и социалната политика за Община Аврен, Област Варна са утвърдени 3 работни места със следните професионални направления:
  1. Архитектура, строителство и геодезия – специалност „Архитектура“
  2. Архитектура, строителство и геодезия – специалност „Строителство на сгради и съоръжения“
  3. Архитектура, строителство и геодезия – специалност „Архитектура и строителство на сгради и съоръжения“
 
В срок до 19.10.2018 г. включително, кандидатите могат да подадат в дирекция „Бюро по труда” по регистрация или по електронен път при техническа възможност  комплект документи със заявление за кандидатстване по програмата, в което да посочат ведомствата, за които кандидатстват и съответните работни места.
 
Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по програмата.

Документите се подават лично или по електронен път при техническа възможност.
 
Пълният комплект документи е публикуван на интернет-страниците на Министерството на труда и социалната политика https://www.mlsp.government.bg и на Агенцията по заетостта https://www.az.government.bg
 

Програма „Старт на кариерата“

Процедура за кандидатстване за работните места в областните и общинските администрации по Програма „Старт на кариерата“ за заетост през 2019 г.

Критерии за подбор на кандидати по Програма „Старт на кариерата“ за заетост през 2019 г.

Квота 3 за общият брой на заявените работни места в общинските администрации за заетост през 2019 г.

Квота 3 за заетост в общинските администрации през 2019 год. с подробна информация за заявените работни места и изискванията за заемането им

Образец на заявление за кандидатстване по Програма „Старт на кариерата“

 


Във връзка с реализиране на Програма „Старт на кариерата“ през 2018 год. за кандидатстване за работни места в областните и общински администрации,  съгласно квота 3 – Приложение № 6 към Заповед № РД01-703 от 15.09.2017 год. на Министъра на труда и социалната политика за Община Аврен са утвърдени 2 работни места със следните професионални направления:

  1. Архитектура, строителство и геодезия – специалност „Архитектура“
  2. Архитектура, строителство и геодезия – специалност „Строителство на сгради и съоръжения“


В срок до 09.10.2017 год. включително, кандидатите могат да подадат в дирекция „Бюро по труда” по регистрация комплект документи със заявление за кандидатстване по програмата, в което да посочат ведомствата, за които кандидатстват и съответните работни места.

 

Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по програмата.


Документите се подават лично.


Пълният комплект документи е публикуван на интернет-страниците на Министерството на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg) и на Агенцията по заетостта (http://www.az.government.bg/).

 

Програма „Старт на кариерата“

 

Процедура за кандидатстване за работните места в областните и общинските администрации по Програма „Старт на кариерата“ за заетост през 2018 г.

 

Критерии за подбор на кандидати по Програма „Старт на кариерата“ за заетост през 2018 г.

 

Квота 3 за работните места в общинските администрации за заетост през 2018 г.

 

Образец на заявление за кандидатстване по Програма „Старт на кариерата“


Във връзка с реализиране на Програма „Старт на кариерата“ – процедура  2017 год. за кандидатстване за работни места в областните и общински администрации,  съгласно квота 3 – Приложение № 6 към Заповед № РД01-737 от 21.10.2016 год. на Министъра на труда и социалната политика за Община Аврен са утвърдени 2 работни места със следните професионални направления:

1.Архитектура, строителство и геодезия – специалност „Архитектура“

2. Архитектура, строителство и геодезия – специалност „Строителство на сгради и съоръжения“


В срок до 18.11.2016 год. включително, кандидатите могат да подадат в дирекция „Бюро по труда” по регистрация комплект документи със заявление за кандидатстване по програмата, в което посочват ведомствата за които кандидатстват и съответните работни места.

Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по програмата.

Документите се подават лично.


Пълният комплект документи е публикуван на интернет-страниците на Министерството на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg) и на Агенцията по заетостта (http://www.az.government.bg/).

Програма "Старт на кариерата"

Процедура за кандидатстване на работните места в областните и общинските администрации по Програма „Старт на кариерата“ за заетост 2017 г.

Критерии за подбор на кандидатите по Програма „Старт на кариерата“ за заетост 2017 г.

Квота 3 за работните места в общинските администрации

Образец на заявление за кандидатстване по Програма „Старт на кариерата“


Потърсете в сайта